Numer
510/XXXII/2017
Data
16 marca 2017
Dotyczy
Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. Nr NPII.4131.1.99.2017
Kategorie
  • Skargi
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 marca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 21 marca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)