Numer
516/XXXIII/2017
Data
30 marca 2017
Dotyczy
Przyjęcia Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
30 marca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
Publikacja: 4 kwietnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)