Numer
512/XXXIII/2017
Data
30 marca 2017
Dotyczy
Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2603
Data ogłoszenia
11 kwietnia 2017 r.
Data wejścia w życie
26 kwietnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 418 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 421 KB]
Publikacja: 4 kwietnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)