Numer
526/XXXV/2017
Data
27 kwietnia 2017
Dotyczy
Przyjęcia przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu Miasta Rybnika na lata 2016-2032
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
27 kwietnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
Uzasadnienie [pdf - 71 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
Publikacja: 4 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)