Numer
519/XXXV/2017
Data
27 kwietnia 2017
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27-1)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3030
Data ogłoszenia
10 maja 2017 r.
Data wejścia w życie
25 maja 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 4 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)