Numer
523/XXXV/2017
Data
27 kwietnia 2017
Dotyczy
Wyrażenia woli założenia Spółdzielni Socjalnej "Z IKRĄ" siedzibą w Rybniku
Kategorie
  • Niepełnosprawni
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
27 kwietnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 4 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)