Numer
521/XXXV/2017
Data
27 kwietnia 2017
Dotyczy
Zbycia nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
27 kwietnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 4 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)