Numer
524/XXXV/2017
Data
27 kwietnia 2017
Dotyczy
Zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika przyjętego uchwałą nr 137/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r., zaktualizowanego uchwałą nr 320/XIX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 marca 2016 r.
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
27 kwietnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 4 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)