Numer
532/XXXVI/2017
Data
18 maja 2017
Dotyczy
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 maja 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 23 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)