Numer
534/XXXVI/2017
Data
18 maja 2017
Dotyczy
Założenia Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ” z siedzibą w Rybniku
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 maja 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 23 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)