Numer
530/XXXVI/2017
Data
18 maja 2017
Dotyczy
Odwołania Skarbnika Miasta Rybnika
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 maja 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
Publikacja: 23 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)