Numer
529/XXXVI/2017
Data
18 maja 2017
Dotyczy
Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2016 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 maja 2017 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
Publikacja: 23 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)