Numer
537/XXXVI/2017
Data
18 maja 2017
Dotyczy
Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr NPII.4131.1.259.2017
Kategorie
  • Skargi
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 maja 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 23 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)