Numer
538/XXXVII/2017
Data
25 maja 2017
Dotyczy
Poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 r. dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności
Kategorie
  • Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
25 maja 2017 r.
Wnioskodawca
Grupa Radnych
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 26 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)