Numer
541/XXXVIII/2017
Data
22 czerwca 2017
Dotyczy
Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Kategorie
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
22 czerwca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 28 czerwca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)