Numer
553/XXXVIII/2017
Data
22 czerwca 2017
Dotyczy
Założenia Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
22 czerwca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 28 czerwca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)