Numer
568/XXXIX/2017
Data
24 sierpnia 2017
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4612
Data ogłoszenia
30 sierpnia 2017 r.
Data wejścia w życie
14 września 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 28 sierpnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)