Numer
566/XXXIX/2017
Data
24 sierpnia 2017
Dotyczy
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 sierpnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 858 KB]
Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 857 KB]
Publikacja: 28 sierpnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)