Numer
561/XXXIX/2017
Data
24 sierpnia 2017
Dotyczy
Udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy
Kategorie
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 sierpnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta oraz Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 28 sierpnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)