Numer
573/XL/2017
Data
21 września 2017
Dotyczy
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
21 września 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 27 września 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 27 września 2017 r. Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V)