Numer
572/XL/2017
Data
21 września 2017
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
5086
Data ogłoszenia
27 września 2017 r.
Data wejścia w życie
21 września 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 26 września 2017 r. Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V)
Aktualizacja: 27 września 2017 r. Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V)