Numer
574/XL/2017
Data
21 września 2017
Dotyczy
Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
21 września 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 26 września 2017 r. Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V)
Aktualizacja: 27 września 2017 r. Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V)