Numer
588/XLI/2017
Data
19 października 2017
Dotyczy
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych
Kategorie
  • Edukacja
  • Porozumienia
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 października 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
Uzasadnienie [pdf - 69 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
Publikacja: 25 października 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)