Numer
589/XLI/2017
Data
19 października 2017
Dotyczy
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Gliwice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych
Kategorie
  • Edukacja
  • Porozumienia
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 października 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 25 października 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)