Numer
627/XLI/2017
Data
19 października 2017
Dotyczy
Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
1 listopada 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 25 października 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)