Numer
644/XLII/2017
Data
16 listopada 2017
Dotyczy
Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Tak
Data wejścia w życie
16 listopada 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)