Numer
583/XLI/2017
Data
19 października 2017
Dotyczy
Podatku od środków transportowych na 2018 rok
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5627
Data ogłoszenia
27 października 2017 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
Uzasadnienie [pdf - 85 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
Publikacja: 25 października 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)