Numer
617/XLI/2017
Data
19 października 2017
Dotyczy
Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 października 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
Publikacja: 26 października 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)