Numer
653/XLII/2017
Data
16 listopada 2017
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Smolna
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 listopada 2017 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
Uzasadnienie [pdf - 68 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)