Numer
633/XLII/2017
Data
16 listopada 2017
Dotyczy
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 listopada 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 395 KB]
Uzasadnienie [pdf - 54 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 395 KB]
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)