Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
645/XLII/2017
Data
16 listopada 2017
Dotyczy
Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 -
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6306
Data ogłoszenia
27 listopada 2017 r.
Data wejścia w życie
12 grudnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 107 KB]
Uzasadnienie [pdf - 74 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 99 KB]
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)