Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
643/XLII/2017
Data
16 listopada 2017
Dotyczy
Powierzenia prowadzenia obsługi Domowi Dziecka w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 listopada 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)