Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
641/XLII/2017
Data
16 listopada 2017
Dotyczy
Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6304
Data ogłoszenia
27 listopada 2017 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)