Numer
650/XLII/2017
Data
16 listopada 2017
Dotyczy
Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
1 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 11 MB]
Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 11 MB]
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)