Numer
652/XLII/2017
Data
16 listopada 2017
Dotyczy
Wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 listopada 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)