Numer
637/XLII/2017
Data
16 listopada 2017
Dotyczy
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
16 listopada 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 943 KB]
Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 937 KB]
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)