Numer
634/XLII/2017
Data
16 listopada 2017
Dotyczy
Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6301
Data ogłoszenia
27 listopada 2017 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 400 KB]
Uzasadnienie [pdf - 34 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 406 KB]
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)