Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
678/XLIV/2018
Data
18 stycznia 2018
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
494
Data ogłoszenia
24 stycznia 2018 r.
Data wejścia w życie
8 lutego 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 24 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)