Numer
654/XLIII/2017
Data
14 grudnia 2017
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
7300
Data ogłoszenia
27 grudnia 2017 r.
Data wejścia w życie
14 grudnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)