Numer
665/XLIII/2017
Data
14 grudnia 2017
Dotyczy
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Porozumienia
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
14 grudnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)