Numer
660/XLIII/2017
Data
14 grudnia 2017
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7388
Data ogłoszenia
28 grudnia 2017 r.
Data wejścia w życie
12 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)