Numer
662/XLIII/2017
Data
14 grudnia 2017
Dotyczy
Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
14 grudnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)