Numer
688/XLIV/2018
Data
18 stycznia 2018
Dotyczy
Podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
Uzasadnienie [pdf - 112 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
Publikacja: 24 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)