Numer
689/XLIV/2018
Data
18 stycznia 2018
Dotyczy
Przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
Publikacja: 24 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 24 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)