Numer
679/XLIV/2018
Data
18 stycznia 2018
Dotyczy
Oddania nieruchomości w najem
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 24 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)