Numer
685/XLIV/2018
Data
18 stycznia 2018
Dotyczy
Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
497
Data ogłoszenia
24 stycznia 2018 r.
Data wejścia w życie
8 lutego 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
Publikacja: 24 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)