Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
697/XLV/2018
Data
15 lutego 2018
Dotyczy
Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 173/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015–2023
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 19 lutego 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)