Numer
694/XLV/2018
Data
15 lutego 2018
Dotyczy
Wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika zmierzających do budowy hospicjum stacjonarnego na działkach numer 1289/53 i 3225/51, należących do Gminy Rybnik, położonych przy ulicy Barbórki w Rybniku
Kategorie
  • Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
15 lutego 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 19 lutego 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)