Numer
692/XLV/2018
Data
15 lutego 2018
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
1082
Data ogłoszenia
21 lutego 2018 r.
Data wejścia w życie
15 lutego 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 19 lutego 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)