Numer
720/XLVI/2018
Data
22 marca 2018
Dotyczy
Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2018
Kategorie
  • Niepełnosprawni
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
1 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
  • Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku
Dokumenty
Publikacja: 26 marca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)